Escola de Música

Objectius

  • Continuar fomentant la difusió de la música entre els alumnes més petits aproximant-los d'aquesta manera d'una manera lúdica i vivencial a aquest meravellós món.
  • Ampliar des d'un àmbit més teòric i reglat la formació musical de manera que permeti gaudir de la pràctica musical a nivell individual i de conjunt.
  • Oferir un entorn apropiat pel que fa referència als recursos materials, formals i personals que permetin la pràctica amb rigor de la música.
  • Poder-nos adaptar als diferents intereressos, nivells i ritmes d'aprenentatge oferint ensenyaments adaptats i alternatius aptes i idonis.
  • Ser un espai de trobada per tal de poder respondre a iniciatives d'estímul dels ensenyaments més propis de la cultura tradicional i popular així com també de propostes novedoses com música i moviment , balls de saló o instruments de la cultura popular.